#4 priežiūra ir
plėtra

Pradėjus eksploatuoti internetinį puslapį, reikia nuolat prižiūrėti, kad visa sistema veiktų stabiliai.

01

Stebiu serverio operacinės sistemos ir programinės įrangos veikimą. Pildau žurnalus, kad žinotumėte, kas atsitiko svetainei kiekvieną jos veikimo momentą. Nustatau automatinį įspėjimo pranešimų siuntimą, kad greitai sužinotumėte apie visus svarbius įvykius ir išspręsčiau iškilusias problemas.

02

Stebiu programinės įrangos versijų tinkamumą.

03

Esu pasirengęs apsiimti darbų, susijusių su svetainės plėtra:

  1. Funkcijų papildymu.
  2. Naujų skilčių ir puslapių kūrimu.
  3. Kitų pakeitimų atlikimu.